perjantai 27. maaliskuuta 2009

Syksyn 2009 koulutustarjonnan hahmottelua

KUVA: Näin Aurora liikkui v. 2002. (Kuvan otti Juha Hyvärinen).


Syksyn 2009 koulutustarjonta- hahmottelua

Kohti uutta opetussuunitelmaa

Opetushallitus uudistaa opetussuunnitelmien perusteiden luvut 4 ja 5 syksyyn mennessä. Koulujen tulee seuraavan lukuvuoden aikana päivittää opetussuunnitelmansa tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyjen osalta. Tule hakemaan ideoita ja reflektoimaan kriittisesti käytännön ratkaisuja, joihin Auroran koululla on päädytty: skidi-ja sinikarhut, ryhmäintegraatio, pariopettajuus, koulukuntoon palauttamisohjelma, kerhotoiminta harrastukseen innostamisen välineenä jne.

Tutustumispäivään otetaan 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi


Erityisopetus ja esitystekniikka

Smartboard tarjoaa upeita mahdollisuuksia myös erityisoppilaiden opetukseen. Erityisopettaja Sari Karjalainen opettaa ottamaan uusista laitteista ilon irti. Mukaan koulutustilaisuuteen otetaan 12 ensimmäisena ilmoittautuvaa erityisopettajaa. .

Ilmoittautumiset osoitteella sari.karjalainen@espoo.opit.fi

Liikunnallinen koulupäivä!

Koulua voi kehittää pienin keinoin lasten päivittäistä liikuntaa tukevaksi ympäristöksi. Onko sinulla intoa, mutta käytännön ideat ja toteutusmallit puuttuvat? Ilmoita koulusi kehittämisprojektiin, jossa jokainen koulu saa yksilöllistä tukea ja kehittää toimintaansa omista lähtökohdistaan käsin. Projektikoulut muodostavat verkoston, jossa parhaat ja toimivat ideat jaetaan verkostolle ja samalla verkostoon kuuluvat koulut saavat tukea kehittämisprojektin eri vaiheissa.

Toteutus: lähtötilanteen, koulusi mahdollisuuksien ja tarpeiden kartoitus (konsultointikäynti koulullasi) (3h), projektikoulujen yhteinen kohtaaminen (3 h). Lisäksi jokainen projektikoulu saa konsultointitukea kehittämisprosessin aikana

Yhteistyötahona Nuori Suomi

Hakuaika: 4.5.2009 mennessä osoitteella raija.herrala@espoo.opit.fi


Ryhmäintegraatio- kurssi


Espoossa kokeillaan 3-4 koulussa, mm. Aurorassa ja Mikkelässä kehitysvammaisten lasten integrointia yleisopetuksen luokkiin. Kokemuksia on jo kolmen lukuvuoden ajalta. Viime keväänä ratkaisuja arvioitiin ja päätettiin kehittää konseptia eteenpäin.

Kurssi kestää lukuvuoden 2009-2010, ja siihen säännöllisiä tapaamisia asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Ilmoittautumiset osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi


Koulukerhotoiminta go go

Kiinnostaako kerhotoiminta? Anoiko koulunne ylimääräistä Opetushallituksen kerhorahaa? Kaipaatko virikkeitä oppilaiden harrastusten virittämiseen? Kerhokeskus- koulutyön tuli ry:n asiantuntijat ja Auroran koulun kerhotyöhön innostuneet opettajat perehdyttävät osallistujia kerhotyön pedagogiikkaan ja ilmaiseksi tarjolla olevin kerhomateriaaleihin. Luvassa on miniluentoja ja workshoppeja. Mukaan mahtuu 30 nopeimmin ilmoittautuvaa.

Ilmoittautumiset osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi

Tulevaisuuskasvatus

Tulevaisuuskasvatus on kaikkia perusopetuksen aihekokonaisuuksia yhdistävä teema. Koulutustilaisuudessa tutustutaan tulevaisuuskasvatuksen pedagogiikkaan ja siihen valmistuneeseen nettimateriaaliin. Mukaan koulutustilaisuuteen otetaan 16 ensimmäisena ilmoittautuvaa. Kurssin valmentajina toimivat espoolaiset tulevaisuuskasvatukseen perehtyneet opettajat.

Ilmoittautumiset osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi

Bändikonsertti

Kiinnostaako koulubänditoiminta? Lähdetko mukaan toteuttamaan koulubändien yhteistä rock-konserttia? Tule Auroran koulun bändikämpälle starttikokoukseen. Jammailaan ja suunnitellaan marraskuun lopulle yhteinen rock-konsertti. Fasilitaattorina bänditoiminnan veteraani luokanopettaja Risto Schiray. Mukaan mahtuu ainakin 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella risto.schiray@espoo.opit.fi

Opettajateatteri -kurssi

Kiinnostaako teatteri enemmänkin ? Haluatko perehtyä teatterintekoon perinpohjin? Tule mukaan Opettajateatteriin Auroran koululle. Teatteri kokoontuu syksy ajan joka toinen keskiviikko klo 18-19.30. . Työstämme yhdessä näytelmän ideasta yleisöesitykseksi saakka ja opettelemme samalla toiminnallisesti teatterityön perusasioita. Fasilitaattorina toimii teatteritaiteen opettaja-luokanopettaja Jukka Jokiranta ja kouluteatterin konkari Martti Hellström. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella jukka.jokiranta@espoo.opit.fi

Personal Trainer- liikunnan iloa kaikille

Kuinka saisimme kaikki oppilaat liikkumaan ja pitämään huolta kunnostaan? Kiinnostaisiko Sinua Personal- Trainer-idea, jossa oppilaille - erityisesti vähän liikkuville - laaditaan henkilökohtainen kunto-ohjelma. Tule vaihtamaan ajatuksia ja keksimään ihan uusiakin ratkaisuja siitä, kuinka homma toimii luokanopettaja Raija Herralan kanssa. Kahden kerran kurssilla laaditaan kullekin osallistujalle oma kunto-ohjelma ja kootaan toisella kerralla kokemukset. Mukaan mahtuu 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella raija.herrala@espoo.opit.fi

Koko koulun näytelmät - sparrausprojekti

Kiinnostaako teatteri? Kaipaatko ideoita koulunäytelmiin? Joudutko vastaamaan joulujuhlanäytelmästä? Tule teatterileikkiin Auroran koululle. Demoamme kolmessa tunnissa koulunäytelmän ideasta valoja ja äänitehosteita myöten toimivaksi esitykseksi ja opettelemme samalla toiminnallisesti teatterityön perusasioita. Fasilitaattorina teatteritaiteen opettaja-luokanopettaja Jukka Jokiranta. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella jukka.jokiranta@espoo.opit.fi

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen on rehtorin ydintehtävä. Miten koulua johdetaan pedagogisesti? Mitä tarkoittaa koulupedagogiikkaa? Miten tarttua rakenteisiin, prosesseihin ja kuinka vaikuttaa ihmisiin? Yhden päivän koulutustilaisuudessa Auroran koululla osallstujilla on mahdollisuus seurata halutessaan aamupäivän ajan klo 9 -12.45 Auroran koulun arkea ja klo 12.45- 14.00 myös turvallisen iltapäivän (TIP) toimintaa. Klo 14 alkavaan pedagogiseen iltapäivään liittyy nähdyn reflektointia ja yhteistä ammatillista johtamiskeskustelua.

Mukaan koulutustilaisuuteen otetaan 12 ensimmäisena ilmoittautuvaa rehtoria, apulaisrehtoria ja pedagogisesta johtamisesta ja muutostyöstä kiinnostunutta opettajaa. Kurssin johtajana toimii rehtori Martti Hellström.

Ilmoittautumiset osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi

Erikseen tilattavissa: ”Kohti yhä parempaa, omaa pedagogiikkaa"

OPPIMISKESKUS Aurora tarjoaa espoolaiskouluille tilattavaksi seuraavanlaista kokopäivän kestävää VESO-koulutuspäivää. Osa kustannuksista voidaan tarvittaessa subventoida oppimiskeskuksen määrärahoista.

VESO-PÄIVÄN OHJELMA
NN:n koulun VESO-päivä
Aika: Lauantai XX.YY.2009 klo 9 – 15
Paikka: NNN,
Koulutustilaisuudesta vastaa Oppimiskeskus Aurora, Espoon Auroran koululta.

Valmentajat
Martti Hellström rehtori, KT
Jukka Jokiranta luokanopettaja (klo 9- 12)
Jukka Sarpila rehtori, KM (klo 9- 12)
Risto Schiray luokanopettaja (klo 9-12) sekä
Marko Haimakainen lukion rehtori

Koulutuspäivän epiteetti : “Jokaisessa meissä asuu pienisuuri pedagogi”

Ohjelma

Klo 9.00 Seminaarin avaus, rehtori AA
Klo 9.15 Takkatulitehtävä 1. Paritehtävä. Pieni pedagogi. Kaksi piiriä. Martti Hellström
Klo 9.30 Rehtorin puhe. Lukion rehtori Marko Haimakainen.
Kivillemeno. Reflektio ryhmissä.
Klo 10.00 Opettaja oman pedagogiikkansa rakentajana. Triloginen
keskustelu dioilla stimuloituna. Pariopettajuus ja opetuksen projektointi (SixMix I ja SixMix II) ammatillisen
kasvun näkökulmasta. Jukka Jokiranta. Jukka Sarpila ja Risto Schiray
Reflektio Bonon hatut päässä
Klo 11.00 Didaktiikan ja pedagogiikan käsitemaailma. Reflektoidun rutiinin käsite. Opettajan pedagoginen ajattelu.
Tutkimustuloksia. Luento, Martti Hellström
Tutkimusmielinen analyysi NNN:n koulun luokista otetuista kuvista opettajan pedagogisen ajattelun
viitekehyksestä katsottuna.
Yhteinen keskustelu
Klo 12.00 Lounastauko
Klo 13.00 Opettajan pedagoginen käsiala. Yhteistoiminnallinen tehtävä a-b-c-d-ryhmissä.
Klo 14.00 Oman oppimisen reflektio. Vaihtoehtoinen “lopputyö” a) Oman pedagogisen otteen hahmottelua.b) “Ticet to leave” c) Kirje itselle.
Takkatulitehtävä osa 2
Klo 14.30 Iltapäiväkahvi ja pöytäkeskustelut
Klo 15.00 Koulutuspäivän päätös. Rehtori AA

Kevään huipennus: koulujen yhteinen rock-konsertti


KEVÄÄN HUIPENNUS: Koulujen yhteinen rock-konsertti

Kiinnostaako koulubänditoiminta? Lähdetko mukaan toteuttamaan koulubändien yhteistä rock-konserttia? Ilmoittaudu mukaan projektiin sähköpostilla. Suunniteilla on tiistaipäiväksi 12.5. opettaja- ja oppilasbändien yhteinen rock-konsertti Auroran puistossa yhteistyössä oppimiskeskus Auroran ja golf-pelaaja Janos Uotilan kanssa. Paikalle rakennetaan lava, ja kamat ovat valmiina- ja säitten armoilla. Noin klo 13 alkaa sitten erityisesti päiväkoti-ikäisille tarkoitettu lastenmielisempi osuus.

Fasilitaattorina bänditoiminnan veteraani luokanopettaja Risto Schiray. Mukaan mahtuu ainakin 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta¨bändiä

Ilmoittautumiset osoitteella risto.schiray@espoo.opit.fi

keskiviikko 25. maaliskuuta 2009

Ryhmäintegraatiokoulutus 26.3.09 klo 15-18

KUVA: Susanna Lehti

Ryhmäintegraatio- kurssi

Espoossa kokeillaan kahdessa koulussa Aurorassa ja Mikkelässä kehitysvammaisten lasten integrointia yleisopetuksen luokkiin. Ensi sysynä toiminnan pitäisi käynnistyä kolmannessa espoolaiskoulussa. Kokemuksia on jo kolmen vuoden ajalta. On aika arvioida valittuja ratkaisuja ja kehittää konseptia eteenäin. Erityisenä haasteena tulee olemaan opetuksen järjestäminen yläkoulussa.

Ryhmäintegraatiokurssin starttitilaisuus " ihannekoulu - koulu kaikille" järjestettiin yhteistyössä Espoon vammaisneuvoston kanssa Ruusutorpan koulun auditoriossa tiistaina 9.9 klo 15 - 18.30. Ks. enemmän tästä linkistä.
Muistiinpanot löytyvät tästä linkistä.

Torstaina 26.3.Kurssiin kuuluu starttitilaisuuden lisäksi kevään aikana kolme iltapäivätapaamista. Ensimmäinen pidettiin torstaina 26.3. klo 15-18. Tilausuudessa jaettiin jo kertyneitä kokemuksia ryhmäintegraation arjesta. Samalla hahmoteltiin kokoontuisten jatkoa.

Tupa olikin täynnä opettajia, avustajia ja kehitysvammaisten oppilaitten vanhempia. 17 ihmistä laittoi nimensä osallistujalisalle.Kokosimme tähänastisen toiminnan plussat, miinukset ja kysymysemerkit.

Plussat
• Mallioppiminen
• Lapset tulevat innokkaasti kouluun
• Malleissa aikuisia on paljon, mikä lisää rauhaa
• Tiimit ovat sopineet samat säännöt
• Erilaisuuden hyväksyminen tapahtuu parhaiten arjessa
• Lasten itsetunto kohonnut
• Varmuus ryhmässä toimimiseen kohonnut

Miinukset
• Tarvitaan lisää erityisopettajan tukea; ideat ja mallit kiertoon
• Materiaalista on puutetta
• Tarvittaisiin palkallinen yhteissuunnitteluaika opettajille ja avustajille.

Kysymysmerkit
• Yläkoulu?
• Kuinka Toppelundiin saadaan avustajat, aamu- ja iltapäivätoiminta
• Miten ryhmäintegraatio saataisiin yhdeksi vaihtoehdoksi automaattisesti.

Osallistujien keskuudessa syntyi vakaa tahto siihen, että RI-toiminnan tueksi tulisi palkata usealle koululle yhteinen tätä opetusta konsultoiva opettaja.

PALAUTETTA

16 osallistujaa täytti palautelomakkeen. Koulutus arvioitiin erinomaiseksi (keskiarvo 5). Sanallinen palaute oli seuraavaa
- erinomaisesti järjestetty tapahtuma. Paljon hyvää keskustelua.
- Aika tiivis tunnelam... Monipuolinen sisältö, loi yhteyksiö opetusmuotojen välille. Hyvä, että vanhemmat olivat mukana.
- Hyvä yhteistyöpalaveri
- Sisältö hyvä, hyvä keskustelu, mielenkiintoinen
- Loistavat järjestelyt & leppoisasti toteutettu- tilaa keskustelulle!
- Hyvin järjesttety. Tuli hyviä ideoita tulevaisuuteen. Hedelmällistä keskustelua.
- Suuret kiitokset järjestäjille ja osallistujille
- "Aloittelevalle" vanhemmalle rohkaiseva tilaisuus
- Tilaisuuden hyvä rakenne. Tarpeeksi "valmista" asiaa ja tarpeeksi aikaa keskustelulle.
- Erittäin hyvä koulutus! Hyvä ilmapiiri. Varmasti hyötyä. Erinomaiset järjestelyt.
- Monipuolinen. Saisikö päättäjiä mukaan?
- Hienoa vanhempana kuulla ammattihenkilöstön halusta ja innostuksesta tätä meille ja uusille perheille niin tärkeää asiaa (kohtaan)
- Ihan ok. Aika ja rakenne ok.
- Järjestelyt hyvät. Tunnelma tiivis.

Koulutusideoita
- "Materiaalimessut erityismateriaalista"
- jatketaan
- Vierailu Raholan kouluun/Tre
- Valtakunnallista levitystä. Asennemuokkausta + hyviä kokemuksia yhdessä julkisuuteen
- Materiaalikoulutus

torstai 19. maaliskuuta 2009

25.3.2009 Pedagoginen johtaminen

KUVA: Rehtori- monologi (Jukka Jokiranta)


NÄIN IDEAA MAINOSTETTIIN:

PEDAGOGINEN johtaminen on rehtorin ydintehtävä. Miten koulua johdetaan pedagogisesti? Mitä tarkoittaa koulupedagogiikkaa? Miten tarttua rakenteisiin, prosesseihin ja kuinka vaikuttaa ihmisiin? Yhden päivän koulutustilaisuus uusitaan ke 25.3.2009 Auroran koululla. Osallistujien kanssa on sovittu, että koulutus tapahtuu klo 8- 14. Päivän aikana seurataan Auroran koulun arkea ja klo 12.45- 14.00 myös turvallisen iltapäivän (TIP) toimintaa. Oppimistehtävänä on myös ns. varjostus. Mukaan koulutustilaisuuteen mahtuu 12 ensimmäisena ilmoittautuvaa rehtoria, apulaisrehtoria ja pedagogisesta johtamisesta ja muutostyöstä kiinnostunutta opettajaa. Kurssin johtajana toimii rehtori Martti Hellström.TÄLLAINEN OLI KOKEMUS

Koulutuspäivä järjestettiin, vaikka osallistujia oli vain kolme. Palaute oli hyvin kannustavaa. Numeroina keskiarvo oli tasan 5. Sanallinen palaute oli seuraavaa:
- Hyvä kompakti paketti pedagogisesta johtamisesta. Tätä pureskellaan pitkään. Hyvä, että pakotetaan olemaan aktiivuinen osallistuja, eikä vain sivusta seuraaja.
- Oli hienoa, että tilaisuus/koulutus järjesttetiin näinkin pienelle ryhmälle. Vastaanootto koululla oli erinomainen ja saimme paljon/näimme paljon hienoja ideoita ja uusia tuulia omaan työhön. Oma pää tuulettui.
- Päivän rakenne oli sujuva. Osallistujat olivat innokkaita. Kouluttaja oli kiinnostunut osallistujien tarpesita sekä aiheestaan, jonka hallitsee erittäin hyvin.
Aihe oli laaja ja siitä haluan tietää enemmö kuin yhdessä päivässä. Olisin halunnut tietää ehkä enemmän aiheesta "millainen on rehtorin päivä".

Koulutusideoina esitettiin
- pedagoginen johtaminen II
- pedagoginen johto opettajan omassa luokassa ja yhteistyössä avustajan kanssa
- olisi erittäin hyvä päästä tutustyumaan muiden koulujen toimintakulttuuriion ja poimimaan ideoita työhönsä.

torstai 5. maaliskuuta 2009

Koko koulun näytelmät - sparrausprojekti 11.3.

KUVA: Opettajat ja oppilaat sikin sokin keskellä Onnellisen maan katastrofia.


- päivitetty 5.6.2009-

KESKIVIIKKONA 11.3. oppimiskeskuksessa järjestettiin koulutustapahtuma, jota oli mainostettu seuraavasti:

Koko koulun näytelmät - sparrausprojekti 11.3.

Kiinnostaako teatteri? Kaipaatko ideoita koulunäytelmiin? Joudutko vastaamaan kevätjuhlanäytelmästä? Tule teatterileikkiin Auroran koululle keskiviikkona 11.3.2009 klo 14-17. Demoamme kolmessa tunnissa koulunäytelmän ideasta valoja ja äänitehosteita myöten toimivaksi esitykseksi ja opettelemme samalla toiminnallisesti teatterityön perusasioita. Fasilitaattorina teatteritaiteen opettaja-luokanopettaja Jukka Jokiranta. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella jukka.jokiranta@espoo.opit.fi


KOKEMUKSET JA PALAUTE

Koulutustapahtumaan osallistui 11 opettajaa Aarnivalkeasta, Friisilästä, Laajalahdesta, Niipperistä, Sunasta ja Toppelundista sekä puolenkymmentä vapaaehtoista lasta Aurorasta. Tilaan oli tuotu iso kasa roolivaatteita, hieman rekvisiittaa, varjoteatterikangas ja teatterivalot. Niissä teatterileikittiin låpi Mika Waltarin lastensatu "Kuningas, jolla ei ollut sydäntä". Tilaisuus päättyi yhteiseen pizzahetkeen, jossa oli hyvä purkaa koettua.

10 osallistujaa jaksoi vielä täyttää palautelomakkeen. Kysymykseen "arvioini koulutuksesta" asteikolla 1-5, saimme keskiarvon 4, 7.

Muuta palautetta saimme seuraavasti:
- Ihanaa nähdä toisten esiintyvän ja itsekin laittaa itsensä likoon. Yllättävää, että näin lyhyessä ajassa (1/2 h suunnittelu ryhmässä) saadaan jouhevaa esiintymistä.
- Hyvä ja konkreettinen koulutus.
- Saimme hyviä uusia ideoita ja suuremmankin teatteriproggiksen rakentaminen ei nyt tunnu liian työläältä, pikemminkin antoisalta. Opettaa varmasti myös opettajile paljon hyödyllisiä yhteistyötaitoja etc.
- Oli inspiroivampaa kuin osasin odottakaan. Oli hienoa päästä itse kokeilemalla testaamaan näytelmän rakentamista.
- Erittäin hauska ja opettava kokemus työskennellä oppilaiden kanssa tällä tavalla
- Monia ideoita omaan kouluun
- Järjestelyt hyvät
- Hyvä tapa tutustuttaa Auroran tapaan - yhden näytelmän ja vetäjien kokemusten kautta
- Monipuolinen antoisa.
- Käytännöllinen, virkistävä, erittäin toimiva kokonaisuus! Huippuhyötysuhde ajan ja sisällön annin suhteen.
- Ehkä vielä enemmän käytännön vinkkejä kun on luokka yksin vedettävänä.

Uusina koulutusideoina heitettiin:
- Teatteritekniikkaa
- Ilmaisutaito muuten kuin näytelminä myös
- Syventävä kurssi
- Olisi tätä voinut "työstää ja nautiskella" pitempäänkin eli koulutus olisi voinut kestää vaikka tunnin pidempään.
- Samaa lisää. Tekstien valinnan ja dramaturgisoinnin pohdintaa lisää. Kokemuksia eri koulujen valitsemista/käyttämistä aiheista/teksteistä.

PS. Kuvasikermä koko näytelmäprojekista löytyy tästä linkistä.