sunnuntai 31. toukokuuta 2009

Syksyn 2009 koulutustarjonta AurorassaKimarailtapäivät

Opetushallitus uudistaa opetussuunnitelmien perusteiden luvut 4 ja 5 syksyyn mennessä. Koulujen tulee seuraavan lukuvuoden aikana päivittää opetussuunnitelmansa tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyjen osalta. Yhteistyössä Espoon TeTu-hankkeen kanssa järjestetään kolme eri koulutustapahtumaa espoolaiskoulujen opettajille.
- keskiviikkona 16.9 klo 14-17 alakouluille
- keskiiikkona 23.9 klo 14-17 alakouluille ja
- keskiviikkona 30.9. klo 14-17 yläkouluille ja yhtenäisille peruskouluille.

Tilaisuuksista ja niihin ilmoitautumisesta tiedotetaan tarkemmin erikseen.

Erityisopetus ja esitystekniikka

Smartboard tarjoaa upeita mahdollisuuksia myös erityisoppilaiden opetukseen. Erityisopettaja Sari Karjalainen opettaa ottamaan uusista laitteista ilon irti. Mukaan koulutustilaisuuteen torstaina 8.10 otetaan 12 ensimmäisena ilmoittautuvaa erityisopettajaa.

Ilmoittautumiset osoitteella sari.karjalainen@espoo.opit.fi KURSSI ON TÄYNNÄ.

Liikunnallinen koulupäivä!

Koulua voi kehittää pienin keinoin lasten päivittäistä liikuntaa tukevaksi ympäristöksi. Onko sinulla intoa, mutta käytännön ideat ja toteutusmallit puuttuvat? Ilmoita koulusi kehittämisprojektiin, jossa jokainen koulu saa yksilöllistä tukea ja kehittää toimintaansa omista lähtökohdistaan käsin. Projektikoulut muodostavat verkoston, jossa parhaat ja toimivat ideat jaetaan verkostolle ja samalla verkostoon kuuluvat koulut saavat tukea kehittämisprojektin eri vaiheissa.

Toteutus: lähtötilanteen, koulusi mahdollisuuksien ja tarpeiden kartoitus (konsultointikäynti koulullasi) (3h), projektikoulujen yhteinen kohtaaminen (3 h). Lisäksi jokainen projektikoulu saa konsultointitukea kehittämisprosessin aikana

Yhteistyötahona Nuori Suomi
Ilmoittautumiset osoitteella raija.herrala@espoo.opit.fi

Ryhmäintegraatio- kurssi

Espoossa kokeillaan 3-4 koulussa, mm. Aurorassa ja Mikkelässä kehitysvammaisten lasten integrointia yleisopetuksen luokkiin. Kokemuksia on jo kolmen lukuvuoden ajalta. Viime keväänä ratkaisuja arvioitiin ja päätettiin kehittää konseptia eteenpäin. Kurssi kestää lukuvuoden 2009-2010, ja siihen säännöllisiä tapaamisia asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa.
Kokoontumisajat sovitaan ilmoittautuneiden kesken.

Ilmoittautumiset 30.8. 2009 mennessä osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi

Tulevaisuuskasvatus

Tulevaisuuskasvatus on kaikkia perusopetuksen aihekokonaisuuksia yhdistävä teema. Koulutustilaisuudessa ke 28.10 klo 14-17. tutustutaan tulevaisuuskasvatuksen pedagogiikkaan ja siihen valmistuneeseen nettimateriaaliin. Mukaan koulutustilaisuuteen otetaan 16 ensimmäisena ilmoittautuvaa. Kurssin valmentajina toimivat espoolaiset tulevaisuuskasvatukseen perehtyneet opettajat.

Ilmoittautumiset osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi

Bändikonsertti

Kiinnostaako koulubänditoiminta? Lähdetko mukaan toteuttamaan koulubändien yhteistä rock-konserttia? Ilmoittaudu mukaan suunnittelemaan syysloman alle maanantaiksi 12.10.2009 yhteistä rock-konserttia. Fasilitaattorina bänditoiminnan veteraani luokanopettaja Risto Schiray. Mukaan mahtuu ainakin 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella risto.schiray@espoo.opit.fi

Opettajateatteri -kurssi

Kiinnostaako teatteri enemmänkin ? Haluatko perehtyä teatterintekoon perinpohjin? Tule mukaan Opettajateatteriin Auroran koululle. Teatteri kokoontuu syksy ajan joka toinen keskiviikko klo 18-19.30. Ensimmäinen kokoontuminen ke 9.9. 2009. Työstämme yhdessä näytelmän ideasta yleisöesitykseksi saakka ja opettelemme samalla toiminnallisesti teatterityön perusasioita. Fasilitaattorina toimii teatteritaiteen opettaja-luokanopettaja Jukka Jokiranta ja kouluteatterin konkari Martti Hellström. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella jukka.jokiranta@espoo.opit.fi

Liikunnallinen koulupäivä

Koulua voi kehittää pienin keinoin lasten päivittäistä liikuntaa tukevaksi ympäristöksi. Onko sinulla intoa, mutta
käytännön ideat ja toteutusmallit puuttuvat? Ilmoita koulusi kehittämisprojektiin, jossa jokainen koulu saa
yksilöllistä tukea ja kehittää toimintaansa omista lähtökohdistaan käsin. Projektikoulut muodostavat
verkoston, jossa parhaat ja toimivat ideat jaetaan verkostolle ja samalla verkostoon kuuluvat koulut saavat
tukea kehittämisprojektin eri vaiheissa.

Toteutus: lähtötilanteen, koulusi mahdollisuuksien ja tarpeiden kartoitus (konsultointikäynti koulullasi) (3h),
projektikoulujen yhteinen kohtaaminen (3 h). Lisäksi jokainen projektikoulu saa konsultointitukea kehittämisprosessin aikana

Yhteistyötahona
NUORI SUOMI Valmentajat 2008-09
Ilmoittautumiset osoitteella raija.herrala@espoo.opit.fi

Koko koulun näytelmät - sparrausprojekti

Kiinnostaako teatteri? Kaipaatko ideoita koulunäytelmiin? Joudutko vastaamaan joulujuhlanäytelmästä? Tule teatterileikkiin Auroran koululle ke 21.10 klo 14-17. Demoamme kolmessa tunnissa koulunäytelmän ideasta valoja ja äänitehosteita myöten toimivaksi esitykseksi ja opettelemme samalla toiminnallisesti teatterityön perusasioita. Fasilitaattorina teatteritaiteen opettaja-luokanopettaja Jukka Jokiranta. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella jukka.jokiranta@espoo.opit.fi

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen on rehtorin ydintehtävä. Miten koulua johdetaan pedagogisesti? Mitä tarkoittaa koulupedagogiikkaa? Miten tarttua rakenteisiin, prosesseihin ja kuinka vaikuttaa ihmisiin? Yhden päivän koulutustilaisuudessa ke 25.11. Auroran koululla osallstujilla on mahdollisuus seurata halutessaan aamupäivän ajan klo 9 -12.45 Auroran koulun arkea ja klo 12.45- 14.00 myös turvallisen iltapäivän (TIP) toimintaa. Klo 14 alkavaan pedagogiseen iltapäivään liittyy nähdyn reflektointia ja yhteistä ammatillista johtamiskeskustelua.

Mukaan koulutustilaisuuteen otetaan 12 ensimmäisena ilmoittautuvaa rehtoria, apulaisrehtoria ja pedagogisesta johtamisesta ja muutostyöstä kiinnostunutta opettajaa. Kurssin johtajana toimii rehtori Martti Hellström.

Ilmoittautumiset osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi

Erikseen tilattavissa: ”Kohti yhä parempaa, omaa pedagogiikkaa"

OPPIMISKESKUS Aurora tarjoaa espoolaiskouluille tilattavaksi puolikkaan päivän kestävää VESO-koulutuspäivää, jolla syvennetään sekä yksittäisen opettajan että kouluyhteisön omaa pedagogiikkaa. Osa kustannuksista voidaan tarvittaessa subventoida oppimiskeskuksen määrärahoista.


ALUSTAVASTI KEVÄÄLLE 2010 on siiretty seuraava koulutustapahtuma

Kohti toisin opettamista

Opetushallitus uudistaa opetussuunnitelmien perusteiden luvut 4 ja 5 syksyyn mennessä. Koulujen tulee seuraavan lukuvuoden aikana päivittää opetussuunnitelmansa tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyjen osalta. Tule hakemaan ideoita ja reflektoimaan kriittisesti käytännön ratkaisuja, joihin Auroran koululla on päädytty: skidi-ja sinikarhut, ryhmäintegraatio, pariopettajuus, koulukuntoon palauttamisohjelma, kerhotoiminta harrastukseen innostamisen välineenä jne.

Tutustumispäivään otetaan 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi

sunnuntai 17. toukokuuta 2009

Kohti omaa pedagogiikkaa


KUVA: Vartiokylän ala-asteen johtoryhmän patsas oman koulunsa hengestä


OPPIMISKESKUS Auroran Martti ja JJ kokeilivat perjantaina 3-4-tunnin versiota "tuotteestamme" "Kohti omaa pedagogikkaa". Koekäytimme sitä helsinkiläisen Vartiokylän ala-asteen viikonloppuseminaarissa Haikon kartanossa. Myös tätä vaihtoehtoa voisi tarjoaa espoolaiskouluille tilattavaksi esim. puolikkaaksi VESO-koulutuspäiväksi.

VESO-SESSION OHJELMA

NN:n koulun VESO-päivä
Aika: Iltapäivä klo 15-18.
Paikka: NNN,
Koulutustilaisuudesta vastaa Oppimiskeskus Aurora, Espoon Auroran koululta.

Valmentajat
Martti Hellström rehtori, KT
Jukka Jokiranta luokanopettaja, teatteritaiteen opettaja

Koulutuspäivän epiteetit :“Tunne itsesi"i” "Parasta, mitä opettaja voi löytää, on oma tapa opettaa".

Ohjelma

Klo 15.00 Koulutustuokion avaus, koulun oma rehtori.
Klo 15.15 Avaustehtäviä. Ryhmäytymistä ja liittymistä toisiin ja teemaan.
klo 16.00 Opettaja oman pedagogiikkansa rakentajana. keskustelu dioilla stimuloituna. Pariopettajuus ja opetuksen projektointi (SixMix I ja SixMix II) ammatillisen kasvun näkökulmasta.
Oman pedagogiikan analyysiä reflektoidun rutiinin käsitteen kautta. Miten jäsennän opetusta aikaan ja tilaan. Luokkahuoneen konstruointi fyysisena ympäristönä ja sosiaalisena tilana. Keskusteluluento.
klo 16.45 Kohti koulun omaa pedagogiikkaa. Koulunpidon reunaehdot eli opetuksen kehystekijät ja niiden dynamointi. Virikkeitä joustaviin ratkaisuihin. Reflektointi Bonon hatut päässä.

KUVA: Marko Haimakainen on noin viiden minuutin mittainen monologi opettajasta/rehtorista. Sen on kirjoittanut Ville Virkkunen.


klo 17.30 Yhteenveto. Lehtorin puhe. Lukion lehtori Marko Haimakainen. Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys.
klo 17.50 Vesosession arviointi
klo 18.00 Koulutustuokion päätös. Koulun oma rehtori

Tauot pidetään sopivissa kohdin.

KUVA: Palautetta koottiin kolmelle flapille: Kuinka tosissani osallistuin itse? Kuinka viihdyin/kuinka paljon opin- taulukko ja Vapaa sana.

PALAUTE Vesosta oli oikein ystävällistä. Pääosa osallistujista koki sekä viihtyneensä että oppineensa hyvin (paljon). Niinikään pääosa antoi omalle osallistumiselleen kouluarvosanan 8-10. Vapaassa sanassa opettajat olivat ylpeitä koulustaan ja kirjoittivat iltapäivän käsitelleen tärkeitä ja merkittäviä asioita. "Vaikuttavaa!; "Herätti ajattelemaan"; "Herätti ajattelemaan omia käytänteitä"; "Mietintämyssy päähän ja maanantaina uusin silmin töihin" ; "Ihana herätellä muistamaan, että kaikilla toiminnalla on merkitys..."; "Sain vahvistusta omassa opettajuudessani"