sunnuntai 17. toukokuuta 2009

Kohti omaa pedagogiikkaa


KUVA: Vartiokylän ala-asteen johtoryhmän patsas oman koulunsa hengestä


OPPIMISKESKUS Auroran Martti ja JJ kokeilivat perjantaina 3-4-tunnin versiota "tuotteestamme" "Kohti omaa pedagogikkaa". Koekäytimme sitä helsinkiläisen Vartiokylän ala-asteen viikonloppuseminaarissa Haikon kartanossa. Myös tätä vaihtoehtoa voisi tarjoaa espoolaiskouluille tilattavaksi esim. puolikkaaksi VESO-koulutuspäiväksi.

VESO-SESSION OHJELMA

NN:n koulun VESO-päivä
Aika: Iltapäivä klo 15-18.
Paikka: NNN,
Koulutustilaisuudesta vastaa Oppimiskeskus Aurora, Espoon Auroran koululta.

Valmentajat
Martti Hellström rehtori, KT
Jukka Jokiranta luokanopettaja, teatteritaiteen opettaja

Koulutuspäivän epiteetit :“Tunne itsesi"i” "Parasta, mitä opettaja voi löytää, on oma tapa opettaa".

Ohjelma

Klo 15.00 Koulutustuokion avaus, koulun oma rehtori.
Klo 15.15 Avaustehtäviä. Ryhmäytymistä ja liittymistä toisiin ja teemaan.
klo 16.00 Opettaja oman pedagogiikkansa rakentajana. keskustelu dioilla stimuloituna. Pariopettajuus ja opetuksen projektointi (SixMix I ja SixMix II) ammatillisen kasvun näkökulmasta.
Oman pedagogiikan analyysiä reflektoidun rutiinin käsitteen kautta. Miten jäsennän opetusta aikaan ja tilaan. Luokkahuoneen konstruointi fyysisena ympäristönä ja sosiaalisena tilana. Keskusteluluento.
klo 16.45 Kohti koulun omaa pedagogiikkaa. Koulunpidon reunaehdot eli opetuksen kehystekijät ja niiden dynamointi. Virikkeitä joustaviin ratkaisuihin. Reflektointi Bonon hatut päässä.

KUVA: Marko Haimakainen on noin viiden minuutin mittainen monologi opettajasta/rehtorista. Sen on kirjoittanut Ville Virkkunen.


klo 17.30 Yhteenveto. Lehtorin puhe. Lukion lehtori Marko Haimakainen. Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys.
klo 17.50 Vesosession arviointi
klo 18.00 Koulutustuokion päätös. Koulun oma rehtori

Tauot pidetään sopivissa kohdin.

KUVA: Palautetta koottiin kolmelle flapille: Kuinka tosissani osallistuin itse? Kuinka viihdyin/kuinka paljon opin- taulukko ja Vapaa sana.

PALAUTE Vesosta oli oikein ystävällistä. Pääosa osallistujista koki sekä viihtyneensä että oppineensa hyvin (paljon). Niinikään pääosa antoi omalle osallistumiselleen kouluarvosanan 8-10. Vapaassa sanassa opettajat olivat ylpeitä koulustaan ja kirjoittivat iltapäivän käsitelleen tärkeitä ja merkittäviä asioita. "Vaikuttavaa!; "Herätti ajattelemaan"; "Herätti ajattelemaan omia käytänteitä"; "Mietintämyssy päähän ja maanantaina uusin silmin töihin" ; "Ihana herätellä muistamaan, että kaikilla toiminnalla on merkitys..."; "Sain vahvistusta omassa opettajuudessani"

Ei kommentteja: