keskiviikko 20. lokakuuta 2010

Ryhmäintegraatio-veso 20.10.2010

Kahvien kanssa siirryttiin  taukotuvasta 4c-luokkaan.

Ryhmäintegraatiotapaaminen
Auroran koululla 20.10.2010, klo 14–17

Kouluttajat: Martti Hellström, Ulla Hämäläinen ja Kaija Kuivanen
Osallistujat: Opettajia ja avustajia Espoosta, Vantaalta ja Helsingistä, oppilaiden vanhempia, Koulutuskeskuksen henkilökuntaa, terapeuttejaKESKIVIIKKONA 20.10. oppimiskeskuksemme   järjesti jo kolmannen  ryhmäintegraatio- koulutustilaisuuden. Paikalla oli lähes 50 opettajaa, avustajaa ja huoltajaa.

Mukana oli  Sukosta uusi erityisopetuksen vastuualuepäällikkö Kaisa Ala-Viiri ja mm. koulunkäyntiavustuspalveluista vastaava  Terttu Akselin. Olimme saaneet paikalle myös valtuutettu Marjo Matikaisen.

RI-opettajistamme Ulla Hämäläinen  ja Kaija Kuivanen olivat suunnitelleet tosi mainion kokonaisuuden. Tilaisuuden aluksi kerrattiin tämän opetusmuodon historiaa. Sitten kuulimme eri RI-opetusta antavien koulujen (Aurora, Martinkallio, Toppelund, Tähtien koulu) kuulumiset, ilot ja murheet.

Ja tietysti ryhmien tuotokset käytiin läpi.

Tämän jälkeen jakauduttiin kolmeen ryhmään kokoamaan tärkeiltä tuntuneita asioita, jotka viemme  perjantaina  kansanedustaja Sanna Lauslahden tapaamiseen.


Kooste ryhmätyöstä, teesejä eri ryhmiltä:

A. Opettajat ja viraston väki

1. Opettamisen eriyttämiseen tarvitaan sekä luokanopettaja että erityisopettaja.
 2. Suunnittelutunti varattava resurssista sekä opettajalle että avustajalle.
 3. Yhtenä mallina mahdollisuus vaihtaa toinen avustajista puolikkaaseen erityisopettajaan, mikäli oppilaat selviävät vähemmällä avustamisella.
4. Suunnitelmallisuus oppilaaksiottoon.
5. Kuntaan saatava yläasteelle siirtymisen malli.
6. HOJKSin laatimisessa mukana opettaja, resurssiopettaja ja vanhemmat. Arviointi HOJKSin perusteella.

B. Avustajat
1. Avustajaresurssin tulee säilyä vakiona sovitulla tasolla.
2. Avustajille tarvitaan lisää koulutusta.
3. Uuden tilanteen valmistelu (esim. yläasteelle siirtyminen) etukäteen myös avustajan osalta.
4. Valitaan avustajia, joilla oma kiinnostus ryhmäintegraatiota kohtaan.
5. Työn onnistumisen edellytyksenä koko kouluyhteisön tuki.
6. Avustajan työtuntien täytyy vastata oppilaiden viikkotuntimäärää, jotta jatkuva valvonta ja oppilaiden turvallisuus taataan.
7.Avustajalla täytyy ryhmäintegraatiossa olla aina sijainen.
8. Vanhempien vastuuttaminen oppilaan koulukäynnistä (läksyt ja puhtaus).

C. Vanhemmat
1. Jokaisen kehitysvammaisen lapsen lähtökohtaisena mahdollisuutena pääsy tavalliselle luokalle.
2. Tiedotus opetusmuodosta asiantuntijatahoille ja vanhemmille.
3. Jos RI-luokalle pääsyä varten laaditaan kriteerejä, ne eivät saa liittyä a.vamman laatuun b. kongnitiivisiin taitoihin.
4. Integroidun oppilaan on saatava riittävästi opettajan ohjausta.
5. Vammaisella lapsella täytyy olla oikeus lähikouluun, vanhemmat eivät halua myydä lasta koululle.
6. Opetusmuodon suunnittelussa mukana vanhemmat yhdessä koulutoimen kanssa.

Ei kommentteja: