lauantai 5. syyskuuta 2009

Ilmoitautumisaika päättyy pian!

KUVA: Oppimiskeskus Auroran ovet ovat taas auki!


AURORAN KOULUN oppimiskeskuksella on varsin laaja koulutusiltapäivien tarjonta tänä syksynä. Tähän lastuun kootaan tietoja ilmoittaumistilanteesta.

Kimarailtapäivät

Opetushallitus uudistaa opetussuunnitelmien perusteiden luvut 4 ja 5 syksyyn mennessä. Koulujen tulee seuraavan lukuvuoden aikana päivittää opetussuunnitelmansa tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyjen osalta. Yhteistyössä Espoon TeTu-hankkeen kanssa järjestetään kolme eri koulutustapahtumaa espoolaiskoulujen opettajille.
- keskiviikkona 16.9 klo 14-17 alakouluille
- keskiiikkona 23.9 klo 14-17 alakouluille ja
- keskiviikkona 30.9. klo 14-17 yläkouluille ja yhtenäisille peruskouluille.

Nämä iltapäivät toteutuvat. Ohjelmassa on kolmen koulun hyviä käytänteitä ja The Boots-orkesterin haikeita mutta rohkaisevia säveliä.


Erityisopetus ja esitystekniikka

Smartboard tarjoaa upeita mahdollisuuksia myös erityisoppilaiden opetukseen. Erityisopettaja Sari Karjalainen opettaa ottamaan uusista laitteista ilon irti. Mukaan koulutustilaisuuteen torstaina 8.10 otetaan 12 ensimmäisena ilmoittautuvaa erityisopettajaa.

Ilmoittautumiset osoitteella sari.karjalainen@espoo.opit.fi

Kurssi osoittautui hyvin suosituksi. KURSSI ON TÄYNNÄ. Pohdimme mahdollisuutta toiseen.

Liikunnallinen koulupäivä!

Koulua voi kehittää pienin keinoin lasten päivittäistä liikuntaa tukevaksi ympäristöksi. Onko sinulla intoa, mutta käytännön ideat ja toteutusmallit puuttuvat? Ilmoita koulusi kehittämisprojektiin, jossa jokainen koulu saa yksilöllistä tukea ja kehittää toimintaansa omista lähtökohdistaan käsin. Projektikoulut muodostavat verkoston, jossa parhaat ja toimivat ideat jaetaan verkostolle ja samalla verkostoon kuuluvat koulut saavat tukea kehittämisprojektin eri vaiheissa.

Toteutus: lähtötilanteen, koulusi mahdollisuuksien ja tarpeiden kartoitus (konsultointikäynti koulullasi) (3h), projektikoulujen yhteinen kohtaaminen (3 h). Lisäksi jokainen projektikoulu saa konsultointitukea kehittämisprosessin aikana

Yhteistyötahona Nuori Suomi
Ilmoittautumiset osoitteella raija.herrala@espoo.opit.fi

Ryhmäintegraatio- kurssi

Espoossa kokeillaan 3-4 koulussa, mm. Aurorassa ja Mikkelässä kehitysvammaisten lasten integrointia yleisopetuksen luokkiin. Kokemuksia on jo kolmen lukuvuoden ajalta. Viime keväänä ratkaisuja arvioitiin ja päätettiin kehittää konseptia eteenpäin. Kurssi kestää lukuvuoden 2009-2010, ja siihen säännöllisiä tapaamisia asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa.
Kokoontumisajat sovitaan ilmoittautuneiden kesken.

Ilmoittautumiset 30.8. 2009 mennessä osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi

Kurssi toteutetaan mutta ehkä suppeammassa muodssa, koska ilmoittautuneita on ollut vähän.

Tulevaisuuskasvatus

Tulevaisuuskasvatus on kaikkia perusopetuksen aihekokonaisuuksia yhdistävä teema. Koulutustilaisuudessa ke 28.10 klo 14-17. tutustutaan tulevaisuuskasvatuksen pedagogiikkaan ja siihen valmistuneeseen nettimateriaaliin. Mukaan koulutustilaisuuteen otetaan 16 ensimmäisena ilmoittautuvaa. Kurssin valmentajina toimivat espoolaiset tulevaisuuskasvatukseen perehtyneet opettajat.

Ilmoittautumiset osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi

Muutama ilmoitus tullut. Koulutustilaisuuden toteutuminen ei ole varmaa.

Bändikonsertti

Kiinnostaako koulubänditoiminta? Lähdetko mukaan toteuttamaan koulubändien yhteistä rock-konserttia? Ilmoittaudu mukaan suunnittelemaan syysloman alle maanantaiksi 12.10.2009 yhteistä rock-konserttia. Fasilitaattorina bänditoiminnan veteraani luokanopettaja Risto Schiray. Mukaan mahtuu ainakin 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella risto.schiray@espoo.opit.fi

Konsertti toteutetaan. Aikataulu on vielä auki.

Opettajateatteri -kurssi

Kiinnostaako teatteri enemmänkin ? Haluatko perehtyä teatterintekoon perinpohjin? Tule mukaan Opettajateatteriin Auroran koululle. Teatteri kokoontuu syksy ajan joka toinen keskiviikko klo 18-19.30. Ensimmäinen kokoontuminen ke 9.9. 2009. Työstämme yhdessä näytelmän ideasta yleisöesitykseksi saakka ja opettelemme samalla toiminnallisesti teatterityön perusasioita. Fasilitaattorina toimii teatteritaiteen opettaja-luokanopettaja Jukka Jokiranta ja kouluteatterin konkari Martti Hellström. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella jukka.jokiranta@espoo.opit.fi

Opettajateatterin käynnistämistä yritetään uudelleen keväällä.

Koko koulun näytelmät - sparrausprojekti

Kiinnostaako teatteri? Kaipaatko ideoita koulunäytelmiin? Joudutko vastaamaan joulujuhlanäytelmästä? Tule teatterileikkiin Auroran koululle ke 21.10 klo 14-17. Demoamme kolmessa tunnissa koulunäytelmän ideasta valoja ja äänitehosteita myöten toimivaksi esitykseksi ja opettelemme samalla toiminnallisesti teatterityön perusasioita. Fasilitaattorina teatteritaiteen opettaja-luokanopettaja Jukka Jokiranta. Mukaan mahtuu 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset osoitteella jukka.jokiranta@espoo.opit.fi

Koulutusiltapäivä toteutuu. Ilmoittautuneita on riittävästi.

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen on rehtorin ydintehtävä. Miten koulua johdetaan pedagogisesti? Mitä tarkoittaa koulupedagogiikkaa? Miten tarttua rakenteisiin, prosesseihin ja kuinka vaikuttaa ihmisiin? Yhden päivän koulutustilaisuudessa ke 25.11. Auroran koululla osallstujilla on mahdollisuus seurata halutessaan aamupäivän ajan klo 9 -12.45 Auroran koulun arkea ja klo 12.45- 14.00 myös turvallisen iltapäivän (TIP) toimintaa. Klo 14 alkavaan pedagogiseen iltapäivään liittyy nähdyn reflektointia ja yhteistä ammatillista johtamiskeskustelua.

Mukaan koulutustilaisuuteen otetaan 12 ensimmäisena ilmoittautuvaa rehtoria, apulaisrehtoria ja pedagogisesta johtamisesta ja muutostyöstä kiinnostunutta opettajaa. Kurssin johtajana toimii rehtori Martti Hellström.

Ilmoittautumiset osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi

Ilmoittautuneita on toistaiseksi vain muutama. Kurssin toteutumista joudutaan harkitsemaan.

Erikseen tilattavissa: ”Kohti yhä parempaa, omaa pedagogiikkaa"

OPPIMISKESKUS Aurora tarjoaa espoolaiskouluille tilattavaksi puolikkaan päivän kestävää VESO-koulutuspäivää, jolla syvennetään sekä yksittäisen opettajan että kouluyhteisön omaa pedagogiikkaa. Osa kustannuksista voidaan tarvittaessa subventoida oppimiskeskuksen määrärahoista.


ALUSTAVASTI KEVÄÄLLE 2010 on siiretty seuraava koulutustapahtuma

Kohti toisin opettamista

Opetushallitus uudistaa opetussuunnitelmien perusteiden luvut 4 ja 5 syksyyn mennessä. Koulujen tulee seuraavan lukuvuoden aikana päivittää opetussuunnitelmansa tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyjen osalta. Tule hakemaan ideoita ja reflektoimaan kriittisesti käytännön ratkaisuja, joihin Auroran koululla on päädytty: skidi-ja sinikarhut, ryhmäintegraatio, pariopettajuus, koulukuntoon palauttamisohjelma, kerhotoiminta harrastukseen innostamisen välineenä jne.

Tutustumispäivään otetaan 10 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset osoitteella martti.hellstrom@espoo.fi

Ei kommentteja: