sunnuntai 7. syyskuuta 2008

11 oppimiskeskusta Espoossa

ESPOOSSA toimii 11 oppimiskeskusta, joiden tehtävänä on kehittää omaa osaamisalaansa mm. järjestämällä koulutusta, konsultaatiota, tutustumiskäyntejä sekä keräämällä tieteellistä tutkimusta alueeltaan espoolaisten koulujen käyttöön.

Oppimiskeskusten toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on, että oppimiskeskukset toimivat kehittämisestä innostuneina, hyvinvoivina ammatillisina yhteisöinä ja verkostoissa toisiltaan oppien.

Oppimiskeskukset

- Aarnivalkean koulu (kuntouttavat luokat)
- Auroran koulu (taidekasvatus, harrastustoiminta, Turvallinen iltapäivä -kehittämishanke TIP)
- Kantokasken koulu (erityisryhmien opetus)
- Keinumäen koulu (sairaalakoulu, erityisen tuen tuki)
- Kilon koulu (oppilashuolto osaamisen tukena)
- Kirkkojärven koulu (monikulttuurisuus)
- Koulumestarin koulu (luovuutta kouluun teknologia- ja yrittäjyyskasvatuksen avulla)
- Koulumäen koulu (opetuksen yksilöllistäminen)
- Olarin koulu ja lukio (matemaattiset ja luonnontieteelliset aineet, Matikkamaa)
- Meriusvan koulu (esi- ja alkuopetus, Kouluvalmiuden arviointi esiopetuksessa -kehittämishanke)
- Ymmerstan koulu (äidinkielen ja kirjallisuuden opetus, Netlibris)

Oppimiskeskuskonseptin taustalla on ajatus opetuksen laadun ja toimintakulttuurin kehittämisestä, täydennyskoulutuksen tason turvaamisesta sekä halu kehittää opetusta verkostomaisesti.

Tavoitteena on luoda vuoteen 2010 mennessä oppimiskeskusverkosto (yhteensä 12 oppimiskeskusta), jotka tarjoavat kouluille laadukkaita tasa-arvoa ja hyvinvointia edistäviä kumppanuuksia, jotka tukevat espoolaisia kouluja korkeatasoisessa oppimisessa. Oppimiskeskusten toiminnassa keskeistä on verkostoituminen. Oppimiskeskuksissa rakennetaan erilaisia kehittämisprojekteja yhteisen teeman ympärille yhteistyössä muiden koulujen kanssa. Oppimiskeskusten tehtäväalueet tukevat kaupunkitason tavoitteita

Ei kommentteja: