keskiviikko 10. syyskuuta 2008

VESO-päivä koulullenne?

OPPIMISKESKUS Aurora tarjoaa espoolaiskouluille tilattavaksi seuraavanlaista kokopäivän kestävää VESO-koulutuspäivää. Osa kustannuksista voidaan tarvittaessa subventoida oppimiskeskuksen määrärahoista.

”Kohti yhä parempaa, oma pedagogiikka”

NN:n koulun VESO-päivä
Aika: Lauantai XX.YY.2008 klo 9 – 15
Paikka: NNN,

Koulutustilaisuudesta vastaa Oppimiskeskus Aurora, Espoon Auroran koululta.

Valmentajat
Martti Hellström rehtori, KT
Jukka Jokiranta luokanopettaja (klo 9- 12)
Jukka Sarpila rehtori, KM (klo 9- 12)
Risto Schiray luokanopettaja (klo 9-12) sekä
Marko Haimakainen lukion rehtori

Koulutuspäivän epiteetti : “Jokaisessa meissä asuu pienisuuri pedagogi”

Ohjelma

Klo 9.00 Seminaarin avaus, rehtori AA

Klo 9.15 Takkatulitehtävä 1. Paritehtävä.Pieni pedagogi. Kaksi piiriä. Martti Hellström

Klo 9.30 Rehtorin puhe. Lukion rehtori Marko Haimakainen.
Kivillemeno. Reflektio ryhmissä.

Klo 10.00 Opettaja oman pedagogiikkansa rakentajana. Triloginen
keskustelu dioilla stimuloituna. Pariopettajuus ja opetuksen projektointi (SixMix I ja SixMix II) ammatillisen
kasvun näkökulmasta. Jukka Jokiranta. Jukka Sarpila ja Risto Schiray

Reflektio Bonon hatut päässä

Klo 11.00 Didaktiikan ja pedagogiikan käsitemaailma. Reflektoidun rutiinin käsite. Opettajan pedagoginen ajattelu.
Tutkimustuloksia. Luento, Martti Hellström

Tutkimusmielinen analyysi NNN:n koulun luokista otetuista kuvista opettajan pedagogisen ajattelun
viitekehyksestä katsottuna.
Yhteinen keskustelu

Klo 12.00 Lounastauko

Klo 13.00 Opettajan pedagoginen käsiala. Yhteistoiminnallinen tehtävä a-b-c-d-ryhmissä.

Klo 14.00 Oman oppimisen reflektio. Vaihtoehtoinen “lopputyö” a) Oman pedagogisen otteen hahmottelua.b) “Ticet to leave” c) Kirje itselle.

Takkatulitehtävä osa 2

Klo 14.30 Iltapäiväkahvi ja pöytäkeskustelut

Klo 15.00 Koulutuspäivän päätös. Rehtori AA

Ei kommentteja: