sunnuntai 7. syyskuuta 2008

Oppimiskeskus Aurora

OPPIMISKESKUKSEMME TOIMINTAFILOSOFIA

OPPIMISKESKUS on innovatiivinen konsepti, jolla tuetaan seuraavien vuosien aikana espoolaiskoulujen jatkuvaa kehittymistä. Opetusta,  sen tavoitteita, sisältöjä, menetelmiä ja puitetekijöitä on jatkuvasti päivitettävä.

OPETUKSEN JA KOULUN UUDISTUMINEN on  yhteinen oppimisprosessi.

Vanha ja uusi koulutusnäkemys

VANHASSA KOULUTUKSESSA kouluttaja osaa ja koulutettavilla on osaamisvaje. Koulutus tähtää hyvien, valmiiden käytänteiden levittämiseen. Koulutus on vastaanottamista. Vanha koulutus antaa nälkäiselle kalan. Uudessa koulutuksessa opetellaan kalastamaan.

UUDESSA KOULUTUKSESSA oppiminen  kulkee kehityksen edellä. Uudessa koulutuksessa syntyy uutta, jota ei aikaisemmin ole ollut. Ote on ongelma- asiakaslähtöinen, prosessimainen, konsultatiivinen ja siinä voidaan hyödyntää projektirakennetta. Oppiminen ymmärretään uusien  ideoiden luomiseksi ja kehittelemiseksi toiminnassa ja erityisesti yhteisessä toiminnassa. Tällainen koulutus vaatii aikaa ja useita tapaamisia.

Kouluttajien ensisijaisena tehtävänä on organisoida yhteinen oppimisprosessi. Jokainen on  itse vastuussa omasta prosessistaan, mutta parhaimmillaan koulutuksessa pystytään auttamaan myös oman prosessin ymmärtämistä. Koulutettavat voimaantuvat itseohjautuviksi, eikä koulutus kasvata heissä riippuvuutta kouluttajaan.

Yhteisessä projektissa jokainen on toistensa vertaisopettajia. Koulutettavat oppivat myös toisisltaan; he jakavat  vastavuoroisesti omaa ammattitaitoaan ja kokemuksiaan yhteisen ongelman ratkaisussa. Parhaimmillaan syntyy omaa työtään tutkivien  ja kehittävien ammattilaisten joukko ja omaa toimintaansa kehittävien koulujen verkosto.

ESPOOSSA opettajat ovat huippuosaajia. Mitä meistä tulee, jos pystymme murtamaan muurit yhteisen oppimisen tieltä? Jos onnistumme tässä, vapautamme espoolaispettajissa ja rehtoreissa  olevan  valtavan osaamisen yhteiseksi voimavaraksi. Muurit sen tieltä murretaan yhteisellä oppimisprojektilla.

UUSI KOULUTUSNÄKEMYS haastaa myös koulutuksesta vastaavia uudistumaan. Syksyn 2007 aikana pyrimme kehittämään Aurorassa 2000-luvun koulutuskonseptia, Täydennyskoulutuksen vaikuttavuustutkimusten perusteella vaikuttavinta on koulutus, johon liittyy teoriaa, harjoittelua ja oma tukipari. Kaikkiaan täydennyskoulutuksessa tulisi osata yhdistellä fiksulla tavalla kaikkia käytetävissä olevia keinoja: omatoimista kirjallisuuteen perehtymistä, puolen päivän mittaisia tietoiskuja, 1-3 päivän lyhytkursseja, pitkäkestoista koulutusta, tutustu-mistilaisuuksia, asiantuntijavierailuita, koulutusta osana kehittämis-projekteja ja tutkimusta.

Auroran koulu Curriculum Vitae

1957 Koulu perustetaan Myllykylän kansakouluksi
1960-luku Myllykylässä kokeillaan ruotsin kielen opetusta
1977 Myllykylän kansakoulusta tulee Auroran peruskoulu
1989-1992 Auroran koulu mukana Kouluhalltuksen Kulttuuriprojketissa.
1990-1993 Vantaan täydennyskoulutuskeskuksen Koulu 2010-projektissa.
1992- 1995 Luotsikouluhanke Espoossa
1990-1993 Sirkustaidekokeilu
1991- Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kenttäkoulu
1992-1994 Kerhokeskus- koulutyön tuki ry:n Keppiprojektissa
1995-1999 Comenius-projekti ”Lapset historian tutkijoina”
1995-1998 Akvaarioprojekti, arvokasvatuksen osaprojekti: Virtuaalikoulu
2000-2006 Tulevaisuuskasvatushanke ”Futures 2002”
2005-2007 Hiiripiiri
2004-2006 Opetussuunnitelmauudistus, pilottikouluna
2007 Auroran koulun täyttää 50 vuotta.
2007 Auroran koulu valitaan yhdeksi oppimiskeskukseksi.
2007 Auroran koulu määrätään turvallisen iltapäivän kokeilun pilottikouluksi 2007-2009
2008 Auroran koulu kutsutaan mukaan Espoon tehostetun ja erityisen työn kehittämiskokeiluun.

Yhteystiedot

OPPIMISKESKUS AURORA
co Auroran koulu
Lippajärventie 44
02940 Espoo
http://oppimiskeskusaurora.blogspot.com/

Martti Hellström
Leading Learner
Johtava oppija

045 111 8156
martti.hellstrom@iki.fi
martti.hellstrom@espoo.fi
www.aurorankoulu.net

Valmentajat

Jukka Jokiranta
Raija Herrala
Sari Karjalainen
Risto SchirayEi kommentteja: